مدرس شدن در ژیوار آموزان
0

پل های ارتباطی

   فاطمه عامری

   کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت از دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد


    

   دوره های مدرس
   ضبط پیام صوتی

   زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است