0

تیم ژیوارآموزان

مدیریت ژیوارآموزان

محمد کمری مدرس و مدیر ژیوارآموزان

مدیر و مدرس و منتور تیم ژیوارآموزان

فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی یزد

ندا ویسی

مدیر و مدرس و منتور تیم ژیوارآموزان

فارغ التحصیل رشته بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدرسین ژیوارآموزان

کبری دهقان

کبری دهقان

مدرس طراحی چهره (سبک فتورئال) تیم ژیوارآموزان

 

صادق ساعد پناه

مدرس خوشنویسی با خودکار تیم ژیوارآموزان

 

فاطمه عامری

مدرس دوره مقاله مرورسیستماتیک ژیوارآموزان

 دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت  

سید مصطفی تقوی دوست

سید مصطفی تقوی دوست

مدرس دوره شعر تیم ژیوارآموزان

هنرمند و نویسنده

نویسنده ژیوارآموزان

سیما میزبانی

مدرس و نویسنده و منتور تیم ژیوارآموزان

 دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی

پویان افضلی هرسینی

مدرس دوره سرقت علمی و ادبی تیم ژیوارآموزان

پژوهشگر

پویا مظفری

مدرس دوره ایده پردازی تیم ژیوارآموزان

ایده پرداز و مخترع

زهره منوچهری

مدرس دوره spss تیم ژیوارآموزان

دانشجوی دکترای امار زیستی

نویسندگان ژیوارآموزان

نویسنده ژیوارآموزان

رضا قاسمی

نویسنده تیم ژیوارآموزان

متولد و ساکن استان مازندران_دانشجو

ادمین های ژیوارآموزان

زیبا نظری

زیبا نظری

ادمین و منتور تیم ژیوارآموزان

 

نگار رنجبر

ادمین تیم ژیوارآموزان

 

طراحان ژیوارآموزان

محمد صادقی

محمد صادقی

طراح تیم ژیوارآموزان

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

احمد پزشک

طراح تیم ژیوارآموزان

 

آرمین صفری

طراح تیم ژیوارآموزان

 

مریم زمانی

طراح تیم ژیوارآموزان

 

منتورهای ژیوارآموزان

زینب رئیسی

منتور تیم ژیوارآموزان

 کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

منتور ژیوارآموزان

زهرا چراغی

منتور تیم ژیوارآموزان

کارشناس رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

منتور ژیوارآموزان

زهرا نصرتی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

زهرا رحمت زاده

منتور تیم ژیوارآموزان

منتور ژیوارآموزان

محمدرضا نایب

منتور تیم ژیوارآموزان

 

نجمه زمانی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

عهدیه بحری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

شقایق محمدی ترکه

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

انیس ملکی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

مژگان براتی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

منصوره عامری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

زینب حافظی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

محمد حسن زاده

منتور تیم ژیوارآموزان

 

علی اریا نژاد

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

علیرضا حاجی علیزاده

منتور تیم ژیوارآموزان

 

سجاد عباس نژاد

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

زهرا عاشوری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

زینب فروغی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

علی جعفری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

شکیبا حیدری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

کیانا شیخ زاده

منتور تیم ژیوارآموزان

 

عاطفه حسین زاده

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

حدیثه طاهری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

مطهره حسینی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

امیر حسین کریمی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

مصطفی رضایی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

علی آزرم

منتور تیم ژیوارآموزان

 

مریم زمانی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

فاطمه اقایی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

فاطمه ملایی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

محدثه محمدی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

فائزه میری

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

غزل یزدان پناه

منتور تیم ژیوارآموزان

 

پریسا رحیمی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

فائزه امیر ابادی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

زهرا آخوندی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

علیرضا فنودی

منتور تیم ژیوارآموزان

 

فائزه فضل پور

منتور تیم ژیوارآموزان

 

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است