0

مقالات پروپوزال نویسی

پروپوزال نویسی

هر آنچه ژیوار آموزان در مورد پروپوزال برای شما دارد

Developer activity-amico

اطاع رسانی دوره

پروپوزال نقطه شروع هرکاری است، همانطور که برای شروع یک رابطه همیشه باید کسی پیش قدم شود و پیشنهادی را مطرح کند و فرد دیگری باید در مورد پیشنهاد فکر کند، در پژوهش هم برای انجام یک کار، باید پژوهشگر پیشنهاد بدهد و سازمان درمورد پیشنهادش تصمیم بگیرد. اگر فرد پیشنهاد دهنده به شکل بدی پیشنهادش را مطرح کند، احتمالا رابطه به هیچ وجه شکل نمیگیرد، در دوره آموزش پروپوزال نویسی شما یاد میگیرید که چطور پیشنهاد پژوهشیتان را به شکلی رد نشدنی ارائه کنید.

دوره هایمرتبط

آموزش پروپوزال نویسی

دوره آموزش پروپوزال نویسی – از صفر تا صد پروپوزال نویسی

چک لیست پروپوزال نویسی

چک لیست پروپوزال نویسی

زمان برگزاری دوره

روز
ساعت
دقیقه

آموزش های مرتبط

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است